Hvad er en Elevvenlig Kommune?

Elevvenlig Kommune er et partnerskab mellem en kommune og Danske Skoleelever om at sikre og gøre en ekstra indsats for elevdemokratiet i kommunen.

Formål og baggrund

Partnerskabets indhold

Essentielt for partnerskabet er stiftelsen af et Fælleselevråd: En sammenslutning af kommunens elevråd. Fælleselevrådet er et forum, hvor repræsentanter for elevrådene ved kommunens skoler kan mødes og drøfte forhold vedrørende deres skolegang samt undervisning- og skolepolitiske forhold. Fælleselevrådet skal inddrages i kommunens arbejde, når det gælder spørgsmål, som har indflydelse på elevernes hverdag.

Igennem partnerskabet hjælper Kommunen og Danske Skoleelever Fælleselevrådet i deres daglige virke. Kommunen forpligter sig til at inddrage eleverne på undervisnings- og skoleområdet og hjælper med de strukturelle rammer for elevrådsarbejdet. Danske Skoleelever yder støtte, hjælp og rådgivning for Fælleselevrådet i deres daglig virke.

Fordele ved partnerskabKommunens forpligelser

Elevvenlige kommuner

44 af landets kommuner er Elevvenlig i dag

Årets elevvenlige kommuneOversigt - de er elevvenligeIndstil årets Elevvenlige Kommune

Hvordan bliver vi elevvenlig?

Læs mere om, hvordan jeres kommune bliver Elevvenlig her

Kontakt

Danske Skoleelever på Instagram