Formandens mærkesager

Formanden har typisk tre mærkesager, som organisationen fokuserer på i løbet af det skoleår, hvor formanden har posten. I år er Thea Enevoldsen fra Brønderslev formand, hun har valgt

Bedre indeklimaMere åben skoleBedre seksualundervisning

Danske Skoleelevers holdninger

Demokratiet er vores samfunds fundament. Derfor er det en selvfølgelighed, at elever så tidligt som muligt, skal lære om demokratiet. Grundskolen skal ikke alene fortælle elever om demokrati – grundskolen skal vise og udøve demokrati for og med eleverne. Der skal være et elevråd med en veluddannet kontaktlærer, eleverne skal repræsenteres i skolebestyrelsen, kommuner skal oprette fælleselevråd for bedre vidensdeling og samfundsfag skal opprioriteres i grundskolen.

Læs mere

Skolen skal følge med. Vi skal sørge for, at eleverne får vigtige kompetencer inden for problemløsning, innovation og IT. Skoletiden skal passe til tiden vi lever i, derfor er digitalisering en naturlig del af skolen, skolen tænker klima, miljø og grønne visioner, elever lærer andet fremmedsprog fra 5. klasse, vi arbejder projektorienteret og i grupper samt eleverne er i værdifulde praktikforløb af flere omgange.

Læs mere

Skolen skal altid tilbyde eleverne et miljø, der skaber gode omgivelser for både leg og læring. Alle elever skal føle sig tilpas i skolen. Det fysiske undervisningsmiljø skal være sundt, sikkert, mobbefrit og der skal være mulighed for aktivitet i undervisningen. Der skal ikke være unødvendige forstyrrelser. DSE mener dog, at et redskab som mobiltelefonen hører til i skolen, og kan være med til at skabe en bedre undervisning.

Læs mere

Nå vi elever afslutter en undervisningsforløb og skal evalueres, er det vigtigt, at vi kan bruge evalueringen til at se vores fejl og forbedringsmuligheder, så vi reelt har mulighed for at sætte nye mål. Vi skal fastholde målet om at forbedre os selv, og ikke blive påvirket af andres præstationer.
Vi skal også lade elever bedømme skolerne, vi skal genindgøre gruppeeksamen, vi skal fjerne karakterkrav til ungdomsuddannelser og så skal de nationale tests optimeres.

Læs mere

Mennesker er forskellige. Når vi går i skole, skal hver individ modtage undervisning, der giver os lyst til at lære mere. Vi elever skal have udfordringer, der passer til vores niveau – det er meningsløst at sidde i en klasse med følelsen af, at man ikke lærer noget. Omvendt er det også hårdt at være bagud og føle, undervisningen går hen over hovedet på en.

Vi kan eksempelvis gøre lektiecafeer til faglig fordybelse, bevare den understøttende undervisning, anerkende elever med koncentrations- og indlæringsbesvær og lave obligatorisk niveauopdeling i 25% af undervisningstiden.

Læs mere

Elevinddragelse har en meget positiv effekt på både faglighed og trivsel i skolen – det er bevist. Vi er gode til det i Danmark, men det er et krav, at alle elever i Danmark inddrages i den undervisning, de får, så de kan være med til at skabe den bedst tænkelige undervisning.

Læs mere

Eleverne skal lære at skrive, læse og regne – men lige så vigtigt er det, at skolen kan lære os at trives socialt og fungere i et fællesskab. Den skal med andre ord også tage ansvar for vores personlig personlige udvikling.

Læs mere

Skolen skal give plads til, at vi kan være os selv – det indebærer selvfølgelig også, at der er plads til alle politiske og religiøse overbevisninger. Ytringsfrihed gælder også i grundskolen. Kristendomsfaget bør blive ændret til religionsundervisning, vi er vilde med påklædningsfrihed og så skal integration tages seriøst i folkeskolen.

Læs mere

Danske Skoleelever på Instagram